Børn & unge
_____________________

Når børn og unge mistrives og lider af angst, ensomhed eller lavt selvværd, viser det sig ofte ved tristhed, nervøsitet, problemer med at falde i søvn eller social isolation.

I mit arbejde møder jeg et stigende antal børn med angstsymptomer, som viser sig ved for eksempel uvilje mod at gå i skole, søvnproblemer, øget behov for kontrol, ondt i maven eller andre fysiske reaktioner. Når et barn har sådanne reaktioner, kan det være et tegn på, at der er noget, der ikke fungerer i familien, skolen eller i andre relationer.

For børn kan terapeutisk samtale ikke stå alene. I mit arbejde inddrager jeg tegning, leg, kropsøvelser og anskueliggør ved hjælp af konkrete symboler barnets vej mod trivsel og øget robusthed. Alt afhængigt af barnets indstilling og alder vil forælderen være til stede i rummet eller vente udenfor.

Ved vores telefonsamtale afgør vi, om jeres barn skal deltage fra første samtale, eller om det er hensigtsmæssigt at mødes uden jeres barn først. Vi planlægger sammen det videre forløb. Ved skolevægring kan det være altafgørende, at jeg indgår i et samarbejde med en repræsentant fra skolen.

 

Terapi for unge

Teenageårene er for nogle unge en rigtig svær tid. En tid, hvor behovet for at blive taget alvorligt og forstået er stort. Samtidig kan det være svært som forælder at genkende sit barn og rumme den udvikling, der sker. Den dynamik er ofte blevet betegnet som teenageproblemer.

Den unge oplever ofte eksistentielle problematikker som ensomhed, sorg, skilsmisse-ar, lavt selvværd, angst, tristhed eller at kommunikationen mellem en eller begge forældre er blevet svær.

Teenagere kan have glæde af et rum for sig selv. Når jeg har samtaler med teenagere sker det ofte, at forældre eller søskende bliver inviteret med til en eller flere samtaler, men det er altid i overensstemmelse med den unge.

Når jeg arbejder med unge, inddrager jeg ofte øvelser med kroppen eller bruger tegninger til at afdække deres udfordringer.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om, hvordan jeg arbejder.